Design a site like this with WordPress.com
Get started

Tập thiền

Mình đã theo lớp thiền online được hai ngày, vẫn chưa cảm nhận được gì ngoài việc có thể tập trung vào hơi thở một thời gian ngắn như đang tập với yoga. Mỗi lúc thầy bảo ngồi tĩnh lặng, trong tâm tưởng của mình lại tràn ngập hình ảnh của anh.

Mình vẫn còn bị đau nửa đầu từng cơn. Đợt đau này kéo dài hơn những lần khác. Chỉ có đều an ủi của bắt đầu tháng uống thuốc thứ 4 này là những cơn hoảng loạn đã thưa hơn và cường độ cũng nhẹ nhàng hơn. Bác sĩ bảo sẽ điều trị chỉ trong vòng 6 tháng, mình hy vọng và vẫn cố tiếp tục bất cứ cách nào để giúp mình ổn, từng chút một.

Mình mong đến ngày gặp anh biết bao…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: