Design a site like this with WordPress.com
Get started

Đổi thuốc

Hôm nay, mình bắt đầu đổi thuốc điều trị theo Bác sĩ mới. Mỗi tháng sẽ tái khám một lần. Mình hy vọng sẽ ổn.

Mình đã học thiền được 4 buổi nhưng chưa cảm nhận được gì nhiều. Chỉ thỉnh thoảng nhạc thiền có thể giúp mình chìm một chút vào giấc ngủ buổi tối, giữa những lần thức giấc

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: