Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ngày rơi

Hôm nay, tâm trạng mình rơi xuống đáy sâu. Mình đã không kịp tìm chỗ ẩn nấp, mà đã khóc như một đứa trẻ, với một đứa trẻ, điều mà ngàn lần không bao giờ mình được phép làm khi bản thân mình có trách nhiệm phải mạnh mẽ với đứa trẻ đó. Mình thấy mình thật tệ, rất tệ…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: