Design a site like this with WordPress.com
Get started

Tóc rụng

Nhiều năm sau, tôi đọc một bài viết về nghề giúp việc, tác giả viết cô có thể đoán được sự bấp bênh của chủ nhà mỗi khi cô dọn một căn nhà đầy tóc rơi. Tóc người và lông mèo là hai thứ khó làm sạch nhất. Chúng bấu lấy đồ đạc, gối chăn. Chúng không buông tha những ấm ức không bật thành lời. Chúng trút xuống như thác lũ từ tâm trí nhiều mảnh vỡ của người chủ.

Tóc mình đang rụng thật nhiều. Mỗi lần gội đầu, nhìn đám tóc rớt trên tay, rơi dưới sàn nhà và bám đầy trên lưng, mình sợ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: