Design a site like this with WordPress.com
Get started

Trị liệu tâm lý

Nên hay không? Mình muốn thoát khỏi tình trạng này, những suy nghĩ mông lung vô vọng, những cảm giác bất lực đến khó chịu, những hoang mang, hoảng loạn cứ chực chờ

Rồi sẽ ổn thôi, phải không? Nhưng đến bao giờ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: