Design a site like this with WordPress.com
Get started

Rơi

Đừng nghĩ đến những điều làm mình đau lòng nữa, được không? Những điều vốn dĩ đã sẵn có, dù nghĩ đến hay không, nó vẫn tồn tại bao lâu nay. Sao vẫn mãi đau lòng vì nó? Đâu ai thay đổi gì, phải không?

“Cậu có biết lợi ích của việc rơi xuống đáy vực là gì không? Là cậu chỉ có một con đường, đó là đi lên.”

Mong mình vẫn còn đủ sức lực để leo lên, sau mỗi lần rơi

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: