Design a site like this with WordPress.com
Get started

Lại đổi thuốc

BS tăng liều thuốc và mình sẽ tái khám vào tháng sau.

Thuốc mới làm mình đỡ cảm giác khó chịu hơn nhưng người cứ lây lất buồn ngủ, mà lại không thể ngủ. Mình mong có một giấc ngủ thật ngon, ngủ đến bao lâu cũng được

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: